Warunki użytkowania

1. Akceptacja warunków użytkowania

Uzyskując dostęp do witryny keralini.com, lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2. Własność intelektualna.

Zawartość Witryny, w tym między innymi teksty, grafiki, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością Keralini i jest objęta ochroną praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Keralini nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej. Obejmuje to między innymi błędy, przerwy, wirusy, błędy oprogramowania lub utratę danych.

 

4. Zmiany w Regulaminie

Keralini zastrzega sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wszelkie zmiany.

 

5. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.