Podmínky použití

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

Přístupem na webovou stránku www.keralini.com nebo jejím používáním souhlasíte s těmito Podmínkami a zavazujete se je dodržovat.


2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah prezentovaný na webové stránce, mimo jiné včetně textu, grafiky, log, obrázků a softwaru, je majetkem společnosti Keralini a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony o duševním vlastnictví.


3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Keralini nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat tuto webovou stránku. To zahrnuje mimo jiné chyby, přerušení, viry, softwarové chyby nebo ztrátu dat.


4. ZMĚNY PODMÍNEK

Společnost Keralini si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit. Vaše další používání Webové stránky znamená, že souhlasíte s jakýmikoliv změnami.


5. KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, prosím kontaktujte nás.