Podmienky používania

1. PRIJATIE PODMIENOK


Prístupom na webové stránky www.keralini.com alebo ich používaním súhlasíte s týmito Podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať.


2. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO


Všetok obsah webovej stránky, okrem iného vrátane textu, grafiky, log, obrázkov a softvéru, je majetkom spoločnosti Keralini a je chránený autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve.


3. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI


Spoločnosť Keralini nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, osobitné alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania tejto webovej stránky. To zahŕňa okrem iného chyby, prerušenia, vírusy, softvérové chyby alebo stratu údajov.


4. ZMENY PODMIENOK


Spoločnosť Keralini si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto podmienky. Vaše ďalšie používanie Webovej stránky predstavuje súhlas so všetkými zmenami.


5. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, prosím kontaktujte nás.